Värmer Storstockholm med miljövänlig energi

Varför välja Thermia

Att installera en värmepump är en långsiktig investering. Den ska vara tryggheten som ger ett skönt inomhusklimat med största möjliga besparing. År för år, dag för dag, minut för minut. En bekväm lösning du nästan kan glömma bort att du har.

Thermia har länge varit pionjärer inom värmepumpsbranschen. För mer än 30 år sedan konstruerade man den första värmepumpen med inbyggd varmvattenberedare, och än i dag presenterar man ny teknik som hjälper till att höja levnadsstandarden för hushåll över hela Europa.

Det är flera av Thermias lösningar som bidrar till en högre årsverkningsgrad:

Effektiv scrollkompressor

Hjärtat i Thermias värmepumpar är en specialutvecklad scrollkompressor. Det unika är att den har hög verkningsgrad även vid produktion av värme och varmvatten över 40°C. En annan fördel är att den innehåller färre rörliga delar än en konventionell kompressor. Det sänker ljudnivån och ökar livslängden.

 

Reglerutrustning för optimal drift

Uppdraget för reglerutrustningen är att styra och samordna värmesystemet så du får bästa möjliga inomhusklimat till lägsta möjliga kostnad.

 

Varvtalsstyrda cirkulationspumpar för optimal drift

Thermia har utvecklat en teknik (Optimum) som optimerar driften efter rådande temperatur och förhållanden. Tekniken ser till att värmepumpen alltid får arbeta under ideala förhållanden.

För att en värmepump ska kunna arbeta så effektivt som möjligt krävs optimala förutsättningar både i värmesystemet och köldbäraren. Temperaturskillnaden mellan framledningsvatten och returvatten ska vara konstant inom intervallet 7-10°C. För köldbäraren gäller en differens på 3°C mellan in- och utledning. En värmepump med varvtalsstyrda cirkulationspumpar ser hela tiden till att det här idealläget bibehålls genom att öka/minska hastigheten på pumparna.

Vissa tillverkare använder varvtals-styrning av kompressorn för att förbättra värmepumpens funktion. Den tekniken är dock inte alls är lika effektiv som vår Optimum-lösning. Oberoendeforskning* visar att varvtalsstyrning av kompressorn kan ge lägre årsverkningsgrad och därmed medföra ökade uppvärmningskostnader. Dessutom är det en slitsam teknik som minskar värmepumpens livslängd.

*Capacity-controlled ground source heat pumps in hydronic heating systems. Fredrik Karlsson (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut), Per Fahlén (Chalmers Tekniska Högskola).

 

TWS och HGW – Patenterad teknik för enastående varmvattenproduktion

Alla värmepumpar från Thermia har TWS-tekniken (Tap Water Stratificator)inbyggd. Den innebär en effektivare värmeöverföring och verkningsfull skiktning av vattnet i varmvattenberedaren. Resultatet är tydligt: Värmepumpar som är utrustade med den patentsökta TWS-tekniken tillhör marknadens absolut bästa när det gäller varmvattenproduktion. Metoden levererar mycket och varmt vatten snabbt och till låg driftkostnad. Men den producerar inte onödigt hett vatten. Det gör att en TWS-utrustad värmepump kan hålla en fenomenal årsverkningsgrad.

tws-teknik_varmvattenTWS-varmvattenberedaren är specialkonstruerad för värmepumpar. Tekniken skiktar varmvattnet i beredaren så att det varma vattnet stiger upp till toppen där det tas ut. På fotot visar den gröna färgen varmt vatten och den blå ljummet. Den mängd energi som i en konventionell varmvattenberedare bara skulle skapa ljummet vatten räcker för att ge riktigt varmt vatten i TWS.

Med HGW (Hot Gas Water heater) har Thermia utvecklat en unik metod för varmvattenberedning. Med den nya tekniken har vi också lyckats lösa en tidigare omöjlig ekvation; högre årsverkningsgrad men samtidigt med oöverträffad varmvattenkomfort.

HGW-tekniken finns i vår senaste modell, Thermia Diplomat Optimum G2.

Så funkar det:

Samtidigt som vatten värms upp till husets värmesystem, går en liten del via en extra hetgasväxlare som värmer tappvattnet till 80ºC innan det går in i varmvattenberedaren. Det innebär att du, under den del av året huset värms upp, får extra mycket varmvatten till en lägre kostnad. Detta ger cirka tio procent högre årsverkningsgrad. COP för varmvatten kan till och med vara så hög som 5, vilket innebär att produktionen av varmvatten är fem gånger så hög som tillförseln av energi.

 

Effektiva luft/vattenvärmepumpar

Effektiva även vid sträng kyla

Många luft/vattenvärmepumpar klarar bara av att utvinna energi ur luften ned till -10°C. Det innebär att deras användningsområde är starkt begränsat. Alldeles för ofta måste extra värme tillföras i form av dyrbar el. Våra luft/vattenvärmepumpar – som kan ge både värme och varmvatten – är så effektiva att de utvinner energi ned till ännu lägre temperaturer.

Behovsstyrd avfrostning

Thermias avfrostningsteknik är helt behovsstyrd för att minimera energiåtgången. Med andra ord avfrostar den endast när det behövs och under så lång tid som det behövs.
I vårt kalla och omväxlande klimat kan en effektiv avfrostning ge stora besparingar.

Unik lösning för placering av värmepumpen inomhus

De flesta luft/vattenvärmepumpar på marknaden bygger på att värmepumpen placeras utomhus. På Thermia har vi även utvecklat en unik lösning där värmepumpen istället placeras inomhus (gäller vår Atriaserie). Fördelen blir att ofrånkomliga värmeförluster kommer huset till godo, och eftersom pumpen står skyddad från väder och vind får den en hög driftsäkerhet och ökad livslängd.

 

Komfortkyla

Perfekt inomhusklimat året runt – kyl huset med värmepumpen

Under sommaren är det skönt att skapa svalka inomhus, och i Sverige blir det allt populärare med luftkonditionering.

Genom att komplettera värmepumpen med en kylmodul får du ett heltäckande komfortsystem som ersätter behovet av luftkonditionering och ger dig ett perfekt inomhusklimat året runt. Dessutom till en mycket lägre kostnad än med traditionella lösningar.

Det finns två sätt att svalka huset: passiv och aktiv kyla.

Passiv kyla

Passiv kyla är det absolut billigaste sättet att producera kyla. Genom att cirkulera den svala vätska som finns i kollektorslingan erhålls kyla till en kostnad som motsvarar energiförbrukningen hos ett par glödlampor. Passiv kyla kan användas  Thermias värmepumpslösningar för bergvärme, jordvärme och sjövärme,samt i luft/vattenvärmepumpen Thermia Atec.

Passiv kyla kan fås i hela huset eller i utvalda rum. Den som har ett vattenburet radiatorsystem kompletterar med tystgående fläktelement. Den som gör en nyinstallation kompletterar med en växlare som för över kylan till det ordinarie fläktkonvektorsystemet.

Aktiv kyla

I de flesta fall räcker passiv kyla, men om det skulle behövas ytterligare kyla kan värmepumpen producera detta med hjälp av kompressorn. Detta är ett mycket effektivare sätt att producera kyla jämfört med traditionell luftkonditionering, vilket visar sig tydligt i en lägre energiförbrukning.

 

Thermia Trygg

Från installation till support och garanti
Varje värmepump vi säljer är kvalitetssäkrad genom Thermia Trygg, en samverkan mellan oss, våra återförsäljare och den medföljande trygghetsförsäkringen.

thermia-tryggEnligt statistik hos försäkringsbolagen ligger våra värmepumpar klart under branschens medelvärde för skadeanmälningar. Vår långa erfarenhet och tekniska expertis lägger grunden för en produkt som ska hålla dag efter dag, år efter år. Men ingen tillverkare är någonsin hundraprocentigt felfri och det mest oväntade kan inträffa. Därför kvalitetssäkrar vi våra värmepumpar ytterligare genom Thermia Trygg.

I Thermia Trygg ingår:

 • Hjälp med hela installationen via en certifierad återförsäljare
 • Installation – kvalitetssäkrad av Thermia
  – rätt dimensionering
  – korrekt inmontering och snyggt utförande
  – driftsättning och injustering för optimal besparing och funktion
  – överlämning och tydlig introduktion för dig som användare
 • Support – om något mot förmodan skulle krångla får du hjälp av Sveriges bästa återförsäljarnät
 • 3 års produktgaranti .
 • 10-årig trygghetsförsäkring, de sex första åren är kostnadsfria och du väljer sedan årsvis om du vill förlänga ytterligare fyra år.
 • Via våra utbildningar på Thermiaskolan ser vi till att alla våra återförsäljare upprätthåller den kunskapsnivå som krävs för att bli certifierad Thermia-installatör.

Thermia använder sig av en teknik som reglerar tillförseln av värme redan vid källan i stället för i husets värmesystem. Denna lösning ger en årlig besparing på upp till 15 procent jämfört med en traditionell teknik.

_3 årsgaranti
_Energimyndighetens test
_Folksams försäkringsfall – statistik