Värmer Storstockholm med miljövänlig energi

ROT-avdrag

Sedan 2009 kan du utnyttja ROTavdraget vid din värmepumps-installation. Det innebär att du får dra av 50 procent av arbetskostnaden vid köp av en värmepump. Avdraget kan göras direkt på fakturan från din installatör, vilket innebär att du slipper ligga ute med pengarna.

Exakt hur stor besparingen blir vid en värmepumpsinstallation skiljer sig från fall till fall, eftersom förutsättningarna varierar mycket. Kontakta din lokala Thermia-återförsäljare för att få reda på hur stor arbetskostnaden är för din installation.

ROT-avdraget är kopplat till individen och ej till fastigheten. Detta innebär att varje delägare av ett småhus har möjlighet att få en skattereduktion på upp till 50 000 kronor/år (ett par som äger huset tillsammans, kan alltså få en sammanlagd skattereduktion på 100 000 kronor/år).

Läs mer om de aktuella reglerna på www.skatteverket.se

Tidigare gällde:

Du som får arbetet utfört betalar hela beloppet till hantverkaren. Du skickar sedan en kopia på fakturan från hantverkaren till Skatteverket. Det ska vara noga specificerat vad som är arbete och vad som är materialkostnad. Skatteverket gör sedan en bedömning, och återbetalar halva beloppet till dig vid nästa års taxering (genom att din skatt minskas med motsvarade belopp).

Om man vill få pengarna tillbaka snabbare finns möjlighet att begära jämkning av skatten hos Skatteverket.

I dagsläget gäller:

Med de nya regler som trädde i kraft den 1 juli 2009, betalar köparen endast halva beloppet för det utförda arbetet till hantverkaren. Sedan får hantverkaren begära den andra hälften av arbetskostnaden hos Skatteverket.

Förslaget om att införa ett ROT-skatteavdrag är permanent.

Läs mer på:
http://www.regeringen.se/
http://www.skatteverket.se/

Klargörande angående jordvärme/markvärme

Enligt SVEP och Skatteverket gäller följande för jordvärme/markvärme:
”Det som räknas som tomt är det som har samma fastighetsbeteckning. Finns det åkermark inom det område som har samma fastighetsbeteckning, kan konsumenten få ROT-avdrag för arbete även där.

Allt arbete som utförs på mark utanför tomten är inte berättigat till ROT-avdrag. Tänk också på att det enbart är småfastigheter som har rätt till ROT-avdrag. Arbeten på fastigheter som klassas som lantbruksfastigheter ger inte rätt till ROT-avdrag.”