Värmer Storstockholm med miljövänlig energi

Värmepumpar

5

Att köpa värmepump är ett klokt beslut – billig och bekväm uppvärmning som är skonsam för miljön. Men när det gäller vilken sorts värmepump du ska välja, då är det viktigt att hålla tungan rätt i munnen. Ska du välja en bergvärmelösning? Eller luftvärme? Vad är viktigt när det gäller varmvattenproduktionen? Vad innebär begrepp som COP och årsverkningsgrad? Och så vidare.

Lär dig grunderna kring värmepumpar och dess fyra energikällor genom att läsa vår pedagogiska beskrivning.