Värmer Storstockholm med miljövänlig energi

Fastighets-värmepumpar

En värmepump fordrar ingen skötsel eller tillförsel av bränsle. Den är lätt att använda och tar liten plats. Pumpen hämtar lagrad solenergi i marken, sjön eller i luften och omsätter den till värme och varmvatten i din fastighet. Därmed kan du faktiskt minska dina uppvärmningskostnader med 75 procent. Investeringen för installationen är betald redan inom ett par år. Läs mer om värmepumpar här.

Värmepumpar från NIBE och Mitsubushi Electric blir ett smart val eftersom vi har så många varianter att anpassa oss efter ditt behov och förutsättningar. Nedan listas våra mest populära produkter just nu för fastighetsägare. I vårt sortiment ingår bergvärmepumpar, markvärmepumpar, luftvärmepumpar såväl som sjövärmepumpar.