Värmer Storstockholm med miljövänlig energi

Medarbetare

 Medarbetarbild_Karl_Erik Karl-Erik Öberg, VD
karlerik[at]huddingeenergi.se
Mobil: 0739- 14 90 35
Medarbetarbild_Hassel Thomas Hassel, Säljare
thomas.hassel[at]huddingeenergi.se
Mobil: 0739 – 14 90 32
 Medarbetarbild_Berg Stefan Berg, Säljare
stefan.berg[at]huddingeenergi.se
Mobil: 0760-50 55 36
 Medarbetarbilder_monica Monica Karlsson, Projektkoordinator
planering[at]huddingeenergi.se
Mobil: 073-914 90 38