Värmer Storstockholm med miljövänlig energi

Energimyndighetens test av bergvärmepumpar 2012