Värmer Storstockholm med miljövänlig energi

Energimyndighetens test av bergvärmepumpar 2012

Energimyndigheten har under 2012 testat 8 bergvärmepumpar av olika fabrikat på den svenska marknaden.  I testet utses ingen värmepump som är ”bäst i test”, istället redovisar man hur väl de olika modellerna presterar inom olika områden.

I testresultatet kan man se att av de svensktillverkade modellerna är Thermia Diplomat Optimum G3 den värmepump som har den allra högsta årsvärmefaktorn* (SCOP=4,8).

Ser man till testresultatet som helhet, och utöver detta väger in G3:ans unika fördelar när det gäller att producera tappvarmvatten – via HGW-teknik – så framstår G3 som det klart bästa valet för svenska villaägare.

Här kan du läsa mer om testresultatet

Här hittar du Energimyndighetens rapport

*Årsvärmefaktor, SCOP (även kallad årsverkningsgrad) är det mått som visar värmepumpens effektivitet sett över hela året, där både varma sommarmånader och kalla vinterperioder vägs in liksom produktion av varmvatten. Årsvärmefaktorn är unik för varje installation och måste därför räknas fram i varje enskilt fall.